Hồ sơ xin việc trực tuyến
* Bắt buộc
Vị trí mong muốn *
Họ và tên: * Giới tính: * Nam Nữ
Ngày sinh: *    Nơi sinh: *
Số CMND: * Ngày cấp: * Nơi cấp: *
Địa chỉ thường trú( hộ khẩu): *
Địa chỉ tạm trú: *
Điện thoại di động: * Điện thoại nhà:
Tình trạng hôn nhân:
Email: *
Quá trình học tập
Học vấn: *
Trường:
Ngành học: * Năm tốt nghiệp:
Liệt kê các hoạt động ngoại khóa tham gia( nếu có):
Đào tạo khác
Khóa học / Chương trình:
Thời gian từ: Đến:
Quá trình làm việc
Chức vụ / Chuyên môn Tên cơ quan Địa chỉ Thời gian làm việc Mức lương
Từ Đến
Tự giới thiệu bản thân
(Điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, nguyện vọng, hoạch định tương lai ...)