1 số thủ thuật tìm kiếm với Google có thể bạn chưa biết

Posted on: February 24th, 2014 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 10130
 

search-google - thủ thuật tìm kiếm với google

1. Loại bỏ một từ

Bạn muốn tìm kiếm một cụm từ A, nhưng bạn không muốn hiển thị các kết quả có từ B hãy sử dụng dấu “-”

VD: graphic design -web design
Trong ví dụ bên trên mình tìm kiếm các bài viết liên quan đến thiết kế đồ họa, nhưng không muốn hiển thị các bài viết về thiết kế web.

2. Kết quả đến từ một trang web cố định

Bạn muốn tìm kiếm một từ khóa, nhưng bạn muốn kết quả chỉ hiển thị chỉ từ một trang web nào đó, hãy sử dụng lệnh tìm kiếm sau: “từ khóa site:trang web của bạn”

VD: photoshop cs6 site:ilovedesign.vn
Trong ví dụ trên mình chỉ tìm kiếm những bài viết về photoshop cs6 của trang ilovedesign.vn

3. Kết quả có chứa các từ đồng nghĩa

Bạn muốn tìm kiếm các bài viết có liên quan đến chủ đề A, nhưng trong bài viết đó cũng có chứa các từ đồng nghĩa với A, hãy sử dụng lệnh tìm kiếm sau: “A” ~từ đồng nghĩa

VD: "trẻ em" ~con nít
Trong VD trên mình tìm kiếm các bài viết về "trẻ em" nhưng các bài viết đó phải có từ con nít

4. Và

Cái này theo mình khá giống với lệnh số 3. Các bạn có thể tìm kiếm các chủ đề có chứ 2 từ khóa để lọc chi tiết hơn. Ví dụ khi mình muốn tìm các bài viết về trẻ em, nhưng chỉ muốn hiển thị các bài về trẻ châu Á thôi thì mình sẽ search: kids + asian

Như vậy chúng ta sẽ sử dụng lệnh “+”

 

5. Tìm kiếm một định dạng file

Bạn đang tìm kiếm một ít tài liệu, nhưng bạn chỉ muốn tìm các file pdf, hãy sử dụng lệnh sau đây: “từ khóa” filetype:định dạng file

VD: "ebook photoshop" filetype:Pdf
Trong ví dụ trên mình muốn tìm các ebook dạy Photoshop nhưng định dạng file phải là PDF

6. Hoặc

Bạn muốn tìm kiếm những bài viết có từ A hoặc B hãy sử dụng lệnh “OR”

VD: kids OR child
Trong ví dụ trên mình tìm kiếm các bài viết có liên quan đến "kids" hoặc "child"

7. Máy tính

Google search là một chiếc máy tính tiện lợi cho bạn nếu như trên bàn của bạn không có chiếc máy tính điện từ nào.

Sử dụng */+- …. để tính toán như bình thường

8. Định nghĩa

Nếu bạn cần định nghĩa một từ nào đó, hãy sử dụng lệnh define:từ khóa
Cái này rất hay cho việc cải thiện Tiếng Anh đấy

VD: define:freelancer

 

Follow me with facebook