15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web

Posted on: March 5th, 2014 - By: - 1 Comment - Viewed: 19049
 

15 ví dụ sử dụng hình Lục giác trong thiết kế web

Các bạn tìm được cảm hứng sáng tạo cho những thiết kế web của mình chưa? Nếu vẫn chưa thì hãy xem qua 15 ví dụ sử dụng hình lục giác dưới đây nhé.

 

Frido

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Webey

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Alguna

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Andrei Gorokhov

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Julien Renvoye

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Incub

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

qdq

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Apicula

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Optimacad

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Johan Glans

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Passeig de Gracia

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Multiview

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Shape The Day

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Chien Jaune Studio

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Nerisson

những ví dụ lục giác trong thiết kế web

Collected

Follow me with facebook