20 Logo Thiết Kế Sáng Tạo Và Thông Minh Nhất

Posted on: August 22nd, 2014 - By: - No Comments - Viewed: 6807
 

20 Logo Thiết Kế Sáng Tạo Và Thông Minh Nhất

Có câu nói rằng “một bức hình bằng hàng ngàn lời nói”, và điều này cực kỳ chính xác trong việc thiết kế logo.

Logo là hiện thân của thương hiệu, được thiết kế đồ hoạ bằng những hình ảnh cụ thể. Một logo ấn tượng và dễ nhớ là điểm cộng cho thương hiệu, vì nó làm cho thương hiệu dễ nhận diện và được nhớ đến. Điều này mang lại nhiều “lợi nhuận” cho thương hiệu, hơn là việc mang lại doanh số bán hàng.

Để làm ra được những Logo sáng tạo như thế này, đòi hỏi các nhà thiết kế phải làm việc cật lực, đồng thời nắm bắt xu hướng thiết kế. Bài viết này giới thiệu với các bạn bộ sưu tập những thiết kế logo sáng tạo nhất, được thiết kế bởi những bậc thầy thiết kế.

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

20 logo thiết kế sáng tạo và thông minh nhất

Tags: , ,

Follow me with facebook