25+ Bao bì đẹp hoàn hảo

Posted on: July 21st, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 3482
 

Thiết kế bao bì sản phẩm là rất quan trọng, cho dù bạn tin hay không. Một bao bì được thiết kế hoàn hảo để một người dùng có thể hình dung ra được tính chất sản phẩm cũng như hoàn toàn đáp ứng mục đích của nó, mặt khác cũng tăng sức mua của khách hàng qua yếu tố thị giác.

Dưới đây là 25 ví dụ mẫu bao bì hoàn hảo giữa hình thức và chức năng trong thiết kế bao bì sản phẩm.

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (1)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (1)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (2)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (3)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (4)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (5)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (6)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (7)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (8)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (9)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (10)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (11)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (12)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (13)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (14)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (15)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (16)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (17)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (18)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (19)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (20)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (21)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (22)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (23)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (24)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (25)

thiet-ke-in-an-bao-bi-dep-doc-dao (26)

Tags: , ,

Follow me with facebook