Cảm hứng từ những bộ nhận diện thương hiệu tuyệt đẹp

Posted on: March 13th, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 4075
 

Bộ nhận diện thương hiệu của một công ty là những gì mà mọi người có thể nhìn thấy được về một thương hiệu nào đó trong đời sống hằng ngày một cách nhất quán, có hệ thống.

Để cho ra đời một bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh, nhà thiết kế phải biết được doanh nghiệp đó có những đặc điểm sản phẩm gì, đối tượng khách hàng ra sao, mục tiêu phát triển cũng như những điều phức tạp hơn là tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty đó. Từ đó, nhà thiết kế mới hiểu rõ ràng về giá trị vô hình của thương hiệu và biến nó thành giá trị hữu hình qua hệ thống nhận diện thương hiệu.

Bộ nhận diện thương hiệu phải có 3 yếu tố hình tượng, màu sắc, phông chữ sẽ phối hợp với nhau tạo nên một hình ảnh xuất hiện thật hoàn hảo cho thương hiệu của công ty. Nếu từ ban đầu, công ty càng phân tích cụ thể, đầu tư bao nhiêu thì bộ nhận diện thương hiệu càng chính xác bấy nhiêu, tránh những thay đổi hay bổ sung sau này rất khó để tạo nên sự nhận biết cho thương hiệu công ty.

 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

 

Tags: , , ,

Follow me with facebook