Infographic | Điều cần biết và tác động của Hiệp định TPP đến Việt Nam

Posted on: October 9th, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 4109
 

Việt Nam vừa đạt thỏa thuận đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Partnership – viết tắt TPP). Đây là bước tiến về quá trình hội nhập Thế giới, một cuộc chơi mới và ở tầm cao sẽ đặt ra nhiều thách thức nhưng đồng thời là những cơ hội bằng vàng cho đất nước.

Infographic dưới đây tóm tắt ngắn gọn những điều lệ cũng như cái lợi và khó khăn của Việt Nam khi ký kết Hiệp định TPP. Hãy bắt đầu tìm hiểu về Hiệp định TPP cho Doanh nghiệp và ngành nghề của mình vì Đầu năm 2016 Hiệp Định TPP sẽ được ký kết.

Infographic | Điều cần biết và tác động của Hiệp định TPP đến Việt Nam

Tổng hợp và Chỉnh sửa bởi VIETART.CO

Tags: , , ,

Follow me with facebook