[Infographic] Tìm hiểu các định dạng hình ảnh JPG, PNG, GIF, TIFF và BMP

Posted on: October 22nd, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 3309
 

Bạn có bao giờ thắc mắc về những gì khác nhau giữa JPG, PNG, GIF, TIFF và BMP và nó là từ viết tắt của cái gì? Bạn có muốn biết mỗi định dạng nén như thế nào và có bị mất dữ liệu hay không và mất bao nhiêu?

Không phải tất cả các định dạng hình ảnh được tạo ra như nhau. Tất cả đều có mục đích sử dụng khác nhau và các thuộc tính khác nhau. Biết chính xác những khái niệm định dạng hình ảnh để sử dụng chính xác cho từng mục đích như việc sử dụng trên web, in ấn, mạng xã hội, logo, và nhiều hơn nữa với cheat sheet tiện dụng này.

 

tim-hieu-cac-dinh-dang-hinh-anh- (1) tim-hieu-cac-dinh-dang-hinh-anh- (2) tim-hieu-cac-dinh-dang-hinh-anh- (3) tim-hieu-cac-dinh-dang-hinh-anh- (4)

Follow me with facebook