[Infographic] Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2014

Posted on: March 9th, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 3158
 

Với doanh thu B2C ước tính gần 3 tỷ USD, thương mại điện tử Việt Nam có những thay đổi quan trọng, trong đó xu hướng mobile e-commerce được dự báo sẽ phát triển mạnh, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và cộng đồng trong những năm tới.

 

Thương mại điện tử việt nam 2014

Thương mại điện tử việt nam 2014

Tags: ,

Follow me with facebook