[Infographic] Xu hướng mới của Marketing

Posted on: July 15th, 2014 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 2885
 

Bạn có thắc mắc tại sao infographics lại phổ biến đến vậy? bởi vì với infographics, chúng ta tiếp nhận cả thông điệp hình ảnh lẫn thông điệp chữ!

 

xu hướng marketing

Nguồn: blog optimaltargeting

Follow me with facebook