Màu sắc trong tâm lý người tiêu dùng

Posted on: March 17th, 2015 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 3032
 

Trong một nghiên cứu khoa học chứng minh rằng con người lưu nhớ màu sắc tốt hơn hình dạng, vì vậy bên cạnh các yếu tố như logo, kiểu chữ thì màu sắc là một yếu tố quan trọng giúp khách hàng nhận diện về thương hiệu. Màu sắc giúp chuyển tải tức thời thông điệp của thương hiệu, có sức mạnh thuyết phục bằng cách thu hút sự chú ý hay “chọc tức” thị giác để kích thích khách hàng đưa ra hành động. Những kết quả nghiên cứu và phân tích về màu sắc trong tâm lý người tiêu dùng sau đây sẽ là gợi ý cho các doanh nghiệp có thể đưa ra lựa chọn phù hợp, mang lại kết quả tối ưu.

 

Màu sắc trong tâm lý người tiêu dùng

 

 

Nguồn: Bond Packing

Follow me with facebook