Mẫu thiết kế Brochure thú vị

Posted on: August 31st, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 4745
 

Thiết kế đẹp cho Brochure là một công cục tiếp thị quan trọng cho phần lớn các doanh nghiệp. Brochure cung cấp một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Brochure thường có nhiều hình dạng cho bạn thoả sức sáng tạo.

Hôm nay, Việt Art tiếp tục gởi đến bạn những mẫu thiết kế Brochure thú vị. Bộ sưu tập như một nguồn cảm hứng để bạn thiết kế.

 

thiet-ke-die-cut-brochure

thiet-ke-creative-brochure-designs-inspiration-31

thiet-ke-creative-brochure-designs-inspiration-11

thiet-ke-creative-brochure-designs-inspiration-7

 

 

thiet-ke-creative-brochure-designs-inspiration-5a

thiet-ke-creative-brochure-designs-inspiration-5

thiet-ke-creative-brochure-designs-inspiration-2

thiet-ke-creative-brochure-designs-inspiration-1

thiet-ke-brochure-designs-inspiration-44

thiet-ke-brochure-designs-inspiration-41

thiet-ke-brochure-designs-inspiration-38

thiet-ke-brochure-designs-inspiration-34

thiet-ke-brochure-designs-inspiration-32

thiet-ke-brochure

Sưu tầm

Tags: , , ,

Follow me with facebook