Nguyên tắc cho thiết kế Catalogue đẹp

Posted on: August 25th, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 5451
 

Thiết kế catalogue là một quá trình sắp đặt các thành phần hình ảnh, nội dung, văn bản, chi tiết đồ hoạ trên trang. Một thiết kế Catalogue đẹp, bố cục tốt không chỉ để giúp người đọc dễ nhìn mà còn phải truyền tải được thông điệp kinh doanh đến với khách hàng.

Vậy là thiết kế catalog như thế nào để đảm bảo điều này? Bố cục cũng cần có một vài nguyên tắc thiết kế, những yếu tố hình ảnh, font chữ, size chữ phải phù hợp.

Dưới đây là một số nguyên tắc hướng dẫn thiết kế Catalog:

1. Sử dụng điểm nhấn trong thiết kế Catalogue

Cách đơn giản nhưng hiệu quả là sử dụng một điểm nhấn bằng hình ảnh trong trang thiết kế. Tuy nhiên ngoài việc sử dụng hình ảnh thì với các yếu tố thiết kế khác, chúng ta phải sắp xếp, canh lề sao cho chúng trở nên đồng nhất.

nguyên tắc thiết kế catalogue đẹp

2. Canh lề các yếu tố thiết kế với nhau hoặc với các trục lưới

Hãy đặt các thành phần văn bản và đồ hoạ trên trang và canh lề cho chúng qua các trục dọc và ngang, canh lề theo cạnh trái, phải hoặc trung tâm của chúng, đối với các layout phức tạp thì chúng ta nên sử dụng các đường lưới để hỗ trợ cho việc thiết kế.

nguyên tắc thiết kế catalogue đẹp

3. Hãy giữ sự cân bằng cho thiết kế Catalogue.

Hãy tạo sự cân bằng cho các thiết kế hình ảnh và nội dung. Chúng ta có thể chia đối xưng cân bằng như 2 hoặc 4 cột nội dung với yếu tố hình ảnh, hoặc đối xứng giữa 2 trang catalogue với nhau.

nguyên tắc thiết kế catalogue đẹp

4. Áp dụng quy tắc 1/3.

– Yếu tố quan trọng nhất hãy để ở 1/3 chiều dọc hay ngang
– Hoặc yếu tố quan trọng nhất tập trung ở 1/3 phía trên hoặc dưới của trang
– Hoặc yếu tố quan trọng nhất tập trung vào một trong những điểm mà đường giao nhau sau khi trục chia trang thành 1/3 chiều ngang hoặc dọc

5. Sử dụng kỹ thuật lặp lại tương tự trong thiết kế Catalogue

– Sự lặp lại nên đồng nhất. Ví dụ sử dụng 1 màu cho các hạng mục tương tự như các tiêu đề phụ, trích dẫn, chân trang…. hoặc kích thước hình khối đồ họa, hoặc chỉ đơn giản là đặt số trang đúng vị trí trong tòan bộ tài liệu thiết kế.

6. Thêm khoảng trắng vào những vị trí cần thiết.

Khoảng trắng cũng quan trọng không kém các yếu tố khác. Nhồi nhét quá nhiều thành phần thiết kế cho trang ngay cả khi nó phù hợp với các định luật cân bằng, đồng nhất. Chúng ta nên sử dụng những khoảng trắng một cách hợp lý nói nôm na là để thiết kế còn có chỗ thở nữa. Vị trí tốt nhất cho các khoảng trắng là các cạnh của trang để nó không bị kẹt ở giữa trang. Chúng ta có thể áp dụng các thủ thuật thu nhỏ các paragaph text hoặc khoảng cách các đối tượng đồ họa khác.

7. Nhấn mạnh sự khác nhau giữa các thành phần thiết kế Catalogue.

Một vài yếu tố đồng nhất trong trang như canh lề, hoặc màu sắc nhưng như thế thì hơi đơn điệu. Hãy tạo sự khác biệt bằng cách sử dụng kỹ thuật tương phản như yếu tố màu sắc hay lớn hơn, bé hơn trong cách bố trí. Ví dụ như tiêu đề lớn hơn và khác các đoạn văn bản khác, các phần trích đoạn.

Tags: , , , ,

Follow me with facebook