Những mẫu Leaflet thiết kế đẹp mắt

Posted on: April 14th, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 7642
 

Trong lĩnh vực quảng cáo; tài liệu quảng cáo, biển quảng cáo, tờ rơi,… Thì tờ rơi là những chiến thuật kinh doanh tốt nhất cần phải áp dụng.

Thông qua chiến lược quảng cáo này, mọi người có thể biết đến tất cả về công ty hay những đặc tính về sản phẩm. Hôm nay, Việt Art giới thiệu những ví dụ đẹp về thiết kế tờ rơi – Leaflet. Sự đa dạng trong bài viết này có thể truyền cho bạn cảm hứng, có những mẫu thiết kế thực sự sôi động, đầy màu sắc, đầy năng lượng hay đơn giản, tinh tế phù hợp cho mọi nhu cầu của Khách hàng.

 

1. RHYTHM Typo San Francisco

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

 

 

2. Kerala Tourism

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

 

 

3. Food Waste

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

 

 

5. World Water Crisis

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

 

 

6. WWF Climate Change Publication

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

 

 

8. 12 WAYS TO LIVE HAPPILY

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

 

 

9. Motivati

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

 

 

13. Panfleto

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

 

 

18. Austrade

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

Mẫu thiết kế Leaflet - tờ rơi

 

 

Sưu tầm: Internet
Tags: , , ,

Follow me with facebook