Những mẫu lịch 2015 đầy cảm hứng

Posted on: November 13th, 2014 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 5071
 
Năm cũ qua, năm mới lại đến, vấn đề không phải là thới gian trôi mà là những kỷ niệm mà nó mang lại.  Những ngày tháng quan trọng có thể chúng ta lưu viết nó trên những tờ lịch, vì thế Lịch được để trên bàn làm việc, bàn học hay trên tường.
Dưới đây Việt Art mang đến bạn những mẫu lịch 2015 đầy cảm hứng sáng tạo. Kết cấu, hình nền, phông chữ cũng như hình ảnh đóng một vai trò rất quan trọng để tăng tính thẩm mỹ, ấn tượng cho bộ lịch. Phong cách trừu tượng, độc lạ, cảnh thiên nhiên hay những thứ ngẫu nhiên được mang vào Lịch với những câu chuyện đằng sau nó.

 

1. Paweł Jonca 2015 wall calendar Ideas

Credit

 Paweł Jonca 2015 wall calendar Ideas

 Paweł Jonca 2015 wall calendar Ideas

 Paweł Jonca 2015 wall calendar Ideas

2. Digital Painting Events Calendar 2015

Credit

Digital Painting Events Calendar 2015Digital Painting Events Calendar 2015

Digital Painting Events Calendar 2015

 3. 2015 Calendar with colored Pencils

Credit

2015 Calendar with colored Pencils 25 New Year 2015 Wall & Desk Calendar Designs For Inspiration

2015 Calendar with colored Pencils

2015 Calendar with colored Pencils 2 25 New Year 2015 Wall & Desk Calendar Designs For Inspiration

4. Artist’s Almanac Illustrations Desk calendar

Credit

Artist’s Almanac Illustrations Desk calendar

Artists Almanac Illustrations Desk calendar 2 25 New Year 2015 Wall & Desk Calendar Designs For Inspiration

Artist’s Almanac Illustrations Desk calendar

 5. Buildings of New York City Wall Calendar 2015

Credit

Buildings of New York City Wall Calendar 2015

Buildings of New York City Wall Calendar 2015

Buildings of New York City Wall Calendar 2015

6. Enjoy Your Trip | Simple Desk Calendar 2015 for Inspiration

Credit

Enjoy Your Trip | Simple Desk Calendar 2015 for Inspiration

Enjoy Your Trip | Simple Desk Calendar 2015 for Inspiration

Enjoy Your Trip | Simple Desk Calendar 2015 for Inspiration

7. The Great Gentleman Zodiac Calendar 2015

Credit

The Great Gentleman Zodiac Calendar 2015

The Great Gentleman Zodiac Calendar 2015

The Great Gentleman Zodiac Calendar 2015

The Great Gentleman Zodiac Calendar 2015

8. Typography Calendar 2015

Credit

Typography Calendar 2015

Typography Calendar 2015

Typography Calendar 2015

Typography Calendar 2015

Typography Calendar 2015

9. Low Poly Sports Calendar 2015

Credit

Low Poly Sports Calendar 2015

10. Geometric Pattern Calendar 2015 Design Ideas

Credit

Geometric Pattern Calendar 2015 Design Ideas

Geometric Pattern Calendar 2015 Design Ideas

11. Animal Illustrations Calendar 2015

Credit

Animal Illustrations Calendar 2015

Animal Illustrations Calendar 2015

12. Abuba Steak 2015 Calendar Design

Credit

Abuba Steak 2015 Calendar Design

Abuba Steak 2015 Calendar DesignAbuba Steak 2015 Calendar Design

13. Wanderlust 2015 Travel Calendar Design

Credit

Wanderlust 2015 Travel Calendar Design

Wanderlust 2015 Travel Calendar Design

Wanderlust 2015 Travel Calendar Design

14. 2015 Calendar Design Ideas

Credit

2015 Calendar Design Ideas

2015 Calendar Design Ideas

15. Floral Calendar 2015 Design

Credit

Floral Calendar 2015 Design

Floral Calendar 2015 Design

16. ConocoPhilips 2015 Desk calendar

Credit

ConocoPhilips 2015 Desk calendar

ConocoPhilips 2015 Desk calendar

ConocoPhilips 2015 Desk calendar

ConocoPhilips 2015 Desk calendar

17. Goat Animal Calendar 2015 Design

Credit

Goat Animal Calendar 2015 Design

Goat Animal Calendar 2015 Design

18. Letterpress Calendar 2015

Credit

Letterpress Calendar 2015

Letterpress Calendar 2015

19. Beautiful Illustrations Calendar 2015 Inspiration

Credit

Beautiful Illustrations Calendar 2015 Inspiration

Beautiful Illustrations Calendar 2015 Inspiration

Beautiful Illustrations Calendar 2015 Inspiration

Beautiful Illustrations Calendar 2015 Inspiration

Sưu tầm

 

 

Follow me with facebook