Những mẫu logo sáng tạo 2014 – 2015

Posted on: December 5th, 2014 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 5171
 

Nếu bạn đang trong quá trình thay đổi thiết kế logo của bạn, hoặc lập kế hoạch nâng cấp hình ảnh thương hiệu hiện tại cho doanh nghiệp của bạn, thì bạn sẽ thích bài viết ngày hôm nay!

Việt Art giới thiệu một  xu hướng hàng đầu cho thiết kế Logo.

Typography.

 

Logo typography

 

 

Khái niệm biểu tượng không đầy đủ.

 

logo khiếm khuyết

 

 

 

Logo bản phác thảo vẽ tay.

 

LA Creative Studio và The Urban Tap Logos

 

 

Logo sắp xếp chữ.

 

Rue Monge Logo của BFF tiếp thị của bạn

 

 

Kết hợp một mô hình hoặc hình dạng trong thiết kế.

 

BeeBank Phát triển và Hiệp hội xe đạp Logos

 

 

Lớp phủ trong suốt.

Radico Logo

 

 

Dùng nét đậm và màu sắc nổi bật.

 

CenterPoint Homes Logo

 

 

Kết cấu tinh tế của các chữ cái.

 

Đôn đốc Gastropub Logo

 

 

Màu đen và trắng.

 

Một trong Mười hai Logo

 

 

Hình dạng hình học.

Moxham Logo

 

 

Biểu tượng ẩn.

Sushi Logo

 

 

Không gian âm.

 

Trại Logo

 

 

Tìm sự cân bằng của đơn giản, kích thước và độ chính xác.

Cổ Logo

 

 

 

Nguồn: Yourmarketingbff

Follow me with facebook