Những website độc đáo không thể bỏ qua

Posted on: July 16th, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 4702
 

Thiết kế website cũng là lãnh vực thiết kế đòi hỏi sự sáng tạo không hề nhỏ. Thiết kế website không chỉ đẹp về mặt giao diện, mà nó cũng phát triển theo công nghệ. Việc cập nhật những thiết kế website độc đáo, tuyệt vời trên thế giới cũng giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều trong nghề nghiệp của mình. Với những mẫu thiết kế website rất đa dạng bên dưới, bạn cũng sẽ có nhiều cảm hứng sáng tạo cho công việc.

APPS

Website độc đáo - Apps

 

Brewery

Website độc đáo - Brewery

 

Paye ton caps

Website độc đáo - Paye ton caps

 

Nike – Geç Kendini

Website độc đáo - Nike – Geç Kendini

 

 

MIKIYA KOBAYASHI

Website độc đáo - MIKIYA KOBAYASHI

 

Hi-ReS! London

Website độc đáo - Hi-ReS! London

 

WE AIN’T PLASTIC

Website độc đáo - WE AIN’T PLASTIC

 

ESPN Sports Programming

Website độc đáo - ESPN Sports Programming

 

Super Top Secret

Website độc đáo - Super Top Secret

 

Take Me To Tomorrowland

Website độc đáo - Take Me To Tomorrowland

 

Cameo by Vimeo

Website độc đáo - Cameo by Vimeo

 

Void

Website độc đáo - Void

 

 

 

Tags: ,

Follow me with facebook