Quảng Cáo Trên Xe Tải Đầy Ấn Tượng

Posted on: August 25th, 2014 - By: - No Comments - Viewed: 5775
 

Trong bài trước, tôi có đề cập đến “placement” và những thảm hoạ quảng cáo do lỗi “placement”. Bài này tôi muốn giới thiệu loạt các “placement” sáng tạo, các quảng cáo trên thùng xe tải, không chỉ mang lại hiệu quả quảng cáo, mà còn khơi gợi trí tưởng tượng chúng ta bay xa.

Quảng cáo trên thùng xe tải không còn là hình thức quá mới lạ, tuy nhiên nó đòi hỏi yêu cầu cao về thiết kế quảng cáo và “placement”. Cùng thưởng thức những quảng cáo đẹp và sáng tạo trên thùng xe tải.

 

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

quảng cáo trên xe tải đầy ấn tượng

 

 

Tags: , , ,

Follow me with facebook