Space rental rates Vifa Expo Vietnam 2018 – Design and construction of the booth

Posted on: November 10th, 2017 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 3024
 
  • With a well-organized and professional international fair such as Vifa Expo Vietnam 2018, exhibiting can be the most efficient, effective and successful marketing activity for all exhibitors.
  • Create the chance to have hundreds of face to face meeting while also benefiting from brand exposure and thought provoking seminars.
  • Give exhibitors the opportunity to not only show products or describe service, but also create that all important first impression to enhance a company’s image or brad.
  • Joining VIFA-EXPO, exhibitors can reach targeted customers and exploring new potential markets.

 

  • Với một hội chợ quốc tế có tổ chức và chuyên nghiệp như VIFA-EXPO. Triển lãm có thể là hoạt động marketing hiệu quả nhất. Hiệu quả và thành công cho tất cả các đơn vị tham gia.
  • Tạo cơ hội để có hàng trăm cuộc gặp mặt trực tiếp trong khi cũng được hưởng lợi từ việc tiếp xúc với thương hiệu và các cuộc hội thảo gây kích thích tư tưởng.
  • Cung cấp cho nhà triển lãm cơ hội để không chỉ hiển thị sản phẩm hoặc mô tả dịch vụ. Mà còn tạo ra tất cả ấn tượng quan trọng đầu tiên để nâng cao hình ảnh của công ty.
  • Tham gia VIFA-EXPO, các đơn vị tham gia triển lãm có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu và khám phá các thị trường tiềm năng mới.

Space rental rates Vifa Expo Vietnam 2017 ( refer)

Design and construction of the booth  VIFA-EXPO 2018: VIETART ADVERTISING AGENCY

Head Office: 260, Chu Van An Str, Ward 26, Binh Thanh Dist, HCM City.  Tel: +84.028.62948287  –  Hotline: 0938.371.818.  Email: info@vietart.co. Website: vietart.pro.vn Workshop 1: 987 Ha Huy Giap, Thanh Loc Ward, Dist. 12, HCM City

thiết kế gian hàng

thiết kế gian hàng

exhibition booth contractor in Vietnam

exhibition booth contractor in Vietnam

Tags: , , , ,

Follow me with facebook