Top 10 thiết kế quảng cáo độc đáo và ấn tượng

Posted on: March 1st, 2014 - By: - No Comments - Viewed: 9545
 

Các công ty thường chi tiêu hàng ngàn đô la mỗi năm trong việc quảng cáo. Một số công ty thậm chí chi hàng triệu đô la. Thiết kế quảng cáo chiếm một phần lớn những đồng tiền quảng cáo.
Có nhiều loại khác nhau của các kỹ thuật quảng cáo mà các công ty này sử dụng trong các chiến dịch của họ. Một trong những kỹ thuật là sử dụng một loạt các quảng cáo để quảng bá một sản phẩm hay thương hiệu cụ thể. Hôm nay, Vietart.pro.vn sẽ giới thiệu 10 mẫu thiết kế quảng cáo ấn tượng và độc đáo.

BMW

Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

Coca Cola

Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

John Deere

Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

Red Wing Shoes

Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

Skinny Water

Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

Red Cross

Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

Drugs

 Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

Greenpeace

Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

Cheese Leadenhall

Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

Adidas

Top 10 thiết kế quảng cáo và ấn tượng

Collected

Tags: , , , ,

Follow me with facebook