Ý tưởng thiết kế Brochure & Folder đẹp, hiện đại

Posted on: October 28th, 2014 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 6430
 

Hôm nay Việt Art chia sẻ cho các bạn những mẫu Brochure, Folder hiện đại, được thiết kế đẹp mắt và đầy ý tưởng sáng tạo, có thể mở ra những cách thức mới để bạn có thể thiết kế Brochure, Folder khác nhau.

Thiết kế Brochure, nó như đại diện của các công ty / tổ chức. Nó thể hiện lập trường, logic, ý nghĩa và sở trường đằng sau mỗi công ty. Vì vậy, nếu chúng ta, thiết kế những mẫu Brochure thật ấn tượng sẽ giúp nâng cao hình ảnh của tổ chức.

Bạn không cần phải bắt chước các kỹ thuật; không phải bạn “copy” công việc của ai đó bởi vì đó không phải là công việc của một nhà thiết kế. Mà đơn giản là bạn “đứng trên vai người khổng lồ”, bạn xem những mẫu thiết kế Brochure dưới đây để tạo cảm hứng từ các mẫu thiết kế của các chuyên gia; bạn hãy bổ sung thêm yếu tố riêng của mình vào tác phẩm thiết kế để tạo ra một sản phẩm của riêng bạn, mang màu sắc, cá tính của bạn.

Cùng xem qua bộ sưu tập những mẫu brochure ấn tượng và tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy cảm hứng của bạn.

 

1. OVO Wrocław Materials Brochure Design

Credit

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

2. Le Grand Bornand cutout Brochure Inspiration

Credit

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

3. Polygon Style Creative Brochures Design

 

Credit

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

4. THE FISH MARKET Brochure Design

 

Credit

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

5. Voka Corporate Folder Design

 

Credit

 thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

6. Nokia I&M Brochure Design Ideas

 

Credit

 thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

7. SXSW 2014 German Haus Modern Brochure Design

 

Credit

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

8. Modern Brochure Design Template

Credit

 thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

9. Quality Corporativo Catalog Design Inspiration

Credit

 thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

10. Insects Unique Brochure Design

 

Credit

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

 

11. OCCUPY Wall Street Historical 2 fold Brochure Design

 

Credit

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

12. CNAP Colorful Brochure Design

 

Credit

 thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

13. Volunteer Park Conservatory Brochure Design

Credit

 thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

 14. 2 Fold Brochure For Quick Salad

Credit

 thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

 

15. Biodiversity in The Royal Parks Beautiful Brochure Design Example

Credit

 thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

thiết kế in ấn brochure sáng tạo, hiệu quả

 

Sưu tầm

 

 

Tags: , , , , ,

Follow me with facebook