Cross Merch

Quầy - Kệ siêu thị

THIẾT KẾ LEAFLET

THIẾT KẾ & SẢN XUẤT WOBBLER

Divider

Thiết kế & sản xuất Tent Card

THIẾT KẾ POSTER

THIẾT KẾ & SẢN XUẤT SHELF TALKER

Biển Bảng quảng cáo

Thiết kế & sản xuất Hanger

THIẾT KẾ & SẢN XUẤT STANDEE

THIẾT KẾ & SẢN XUẤT POSM

Kệ trưng bày đặt bàn

Thiết kế Dù