RE & EE Vietnam 2017 – Triển lãm tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam

Posted on: October 11th, 2017 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 876
 

Hướng đến chuyển hóa và phát triển bền vững nguồn năng lượng trên thế giới, đặc biệt Việt Nam, Triển lãm lần thứ 3 về ngành tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo Việt Nam – RE & EE Vietnam 2017 sẽ tiếp tục diễn ra tại SECC, Hồ Chí Minh, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 năm nay.   

Tổ chức bởi Công ty UBM Asia, RE & EE Vietnam 2017 sẽ quy tụ nhiều công nghệ, thiết bị và giải pháp tiên tiến trong ngành năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh khối, địa nhiệt, năng lượng nước. Và, nhiều sản phẩm trưng bày trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng như.

Thiết bị tự động hóa, thiết bị điện và tiết kiệm năng lượng. Hệ thống quản lý năng lượng và nén khí trong công nghiệp. Hệ thống chiếu sáng, HVAC cùng nhiều sản phẩm.  Và máy móc phát điện, biến tần và điều khiển, v.v…

Thiết kế gian hàng tại ngày hội tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam

Triển lãm lần thứ 3 về ngành tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo tại Việt Nam Hướng đến chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, triển lãm lần thứ 3 về ngành tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạotại Việt Nam – RE & EE Vietnam 2017 sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động khuyến khích, thúc đẩy và cập nhật công nghệ khoa học giúp thực hiện đồng bộ các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Triển lãm sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 năm nay.  Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều doanh nghiệp tham gia trưng bày các thiết bị giúp tiết kiệm năng lượng. Thiết bị tự động hóa, thiết bị điện và tiết kiệm năng lượng. Hệ thống quản lý năng lượng và nén khí trong công nghiệp, hệ thống chiếu sáng. HVAC cùng nhiều sản phẩm và máy móc phát điện, biến tần và điều khiển.

RE & EE Vietnam hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động chuyên đề hữu ích giúp các doanh nghiệp trong nước học hỏi và cập nhật các công nghiệp hiện nay trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, triển lãm cũng mang lại cơ hội giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về quản lý và vận hành các dự án tiết kiệm năng lượng.

Follow me with facebook