20 Thương Hiệu Đắt Giá Nhất Thế Giới Năm 2014

Posted on: May 22nd, 2014 - By: - No Comments - Viewed: 3398
 

Trong danh sách 100 thương hiệu đắt nhất thế giới của Forbes năm nay, Google trở lại vị trí quán quân sau nhiều năm liền bị Apple đánh bại. Dưới đây là 20 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh năm nay.

Google

#1 Google

Giá Trị Thương Hiệu: 158.8 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 40%

Apple

#2 Apple
Giá Trị Thương Hiệu: 147.9 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: -20%

IBM

#3 IBM

Giá Trị Thương Hiệu: 107.5 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: -4%

Microsoft

#4 Microsoft
Giá Trị Thương Hiệu: 90.2 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 29%

Mc Donald’s

#5 McDonald's
Giá Trị Thương Hiệu: 85.7 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: -5%

Coca-Cola

#6 Coca-Cola
Giá Trị Thương Hiệu: 80.7 USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 3%

Visa

#7 Visa
Giá Trị Thương Hiệu: 79.2 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 41%

AT&T

#8 AT&T

Giá Trị Thương Hiệu: 77.9 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 3%

Marlboro

#9 Marlboro
Giá Trị Thương Hiệu: 67.3 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: -3%

Amazon

#10 Amazon
Giá Trị Thương Hiệu: 64.3 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 41%

Verizon

#11 Verizon
Giá Trị Thương Hiệu: 63.5 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 20%

GE

#12 GE
Giá Trị Thương Hiệu: 56.7 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 2%

Wells Fargo

#13 Wells Fargo
Giá Trị Thương Hiệu: 54.2 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 14%

Tencent

#14 Tencent
Giá Trị Thương Hiệu: 53.6 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 97%

China Mobile

#15 China Mobile
Giá Trị Thương Hiệu: 49.9 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: -10%

UPS

#16 UPS
Giá Trị Thương Hiệu: 47.7 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 12%

Industrial and Commercial Bank of China

@17 ICBC
Giá Trị Thương Hiệu: 42.1 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 2%

MasterCard

#18 MasterCard
Giá Trị Thương Hiệu: 39.5 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 42%

SAP

#19 SAP
Giá Trị Thương Hiệu: 36.4 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: 6%

Vodafone

@20 Vodafone
Giá Trị Thương Hiệu: 36.3 tỷ USD
Thay Đổi Giá Trị Thương Hiệu Trong Năm Qua: -9%

Nguồn Forbes.com
Dịch và chia sẻ bởi Vietart.co

Follow me with facebook