Các mẫu thiết kế icon từ phát thảo tới khi thành phẩm

Posted on: October 18th, 2013 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 7627
 

Bạn muốn biết một icon đã được thiết kế theo quy trình như thế nào?Hãy cùng chúng tớ xem nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sưu tầm –

 

Việt Art Advertising

Tags: , , ,

Follow me with facebook