Mẫu thiết kế thiệp mời in đẹp cho bạn cảm hứng sáng tạo

Posted on: October 14th, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 8135
 

Trong một thế giới nơi mà điện thoại luôn nhận được những tin nhắn và email luôn tục đổ vào tràn ngập thông báo thì một thiệp mời tay mang cảm giác thân mật, trịnh trọng hơn.

Khi nhận lời mời qua thiệp mời tay luôn cho khách hàng cảm thấy đặc biệt, như bạn thật sự mong muốn sự hiện diện của họ. Tạo một sự kiện trực tuyến sẽ không mang cho sự kiện của bạn một sự đặc biệt, khi tổ chức họ luôn thiết kế mẫu thiệp mời dành cho những người quan trọng.

Với ý nghĩ đó, dưới đây là 50 mẫu thiệp mời in đẹp để truyền cảm hứng cho bạn trong những sự kiện tiếp theo.

 

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (1)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (1)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (2)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (2)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (3)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (3)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (4)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (4)

 

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (5)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (6)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (7)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (8)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (9)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (10)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (11)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (12)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (13)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (14)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (15)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (16)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (17)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (18)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (19)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (20)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (21)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (22)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (23)

 

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (24)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (25)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (26)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (27)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (28)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (29)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (30)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (32)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (33)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (34)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (35)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (36)

 

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (37)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (38)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (39)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (40)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (41)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (42)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (43)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (44)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (45)

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (46)

 

nhung-mau-thiep-moi-tao-cam-hung-sang-tao- (47)

 

 

Sưu tầm

Tags: , ,

Follow me with facebook