Những mẫu thiết kế Brochure đẹp cho Công ty

Posted on: August 28th, 2015 - By: - No Comments - Viewed: 5345
 

Brochure đẹp cũng góp phần xây dựng thương hiệu và hình ảnh công ty. Nó là công cụ thay Công ty tiếp xúc với khách hàng.

Brochure công ty giúp khách hàng nhanh chóng nắm bắt thông tin của công ty, sản phẩm, lãnh vực hoạt động. Hoặc với những chương trình Marketing, thì mẫu thiết kế Brochure đẹp cũng góp phần làm nên thành công cho chiến dịch Marketing.

Thiết kế Brochure thường gói gọn trong những tờ giấy nhỏ cầm trên tay, kích thước thường là khổ A4 gấp 2, gấp 3, in màu 2 mặt, kiểu dáng thông thường dạng gấp 3 thuận lợi, có thể bỏ vào túi áo hoặc nằm gọn trong tay.

Khách hàng có thể nhận rất nhiều Brochure từ các công ty khác nhau, vậy làm sao để Brochure của bạn thật nổi bật, ấn tượng và thu hút là điều phả nghĩ đến. Ngoài hình ảnh, màu sắc, thông tin rõ ràng, thì bố cục, sắp xếp của Brochure phải hợp lý. Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng cho một thiết kế brochure đẹp, những mẫu brochure dưới đây sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng sáng tạo.

 

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp gấp 3

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp BMW gấp 4

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp gấp 2

Mẫu thiết kế Brochure đẹp gấp 4

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp gấp 3

Mẫu thiết kế Brochure đẹp gấp 3

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp gấp 3

Mẫu thiết kế Brochure đẹp gấp 3

Mẫu thiết kế Brochure đẹp đơn giản

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Mẫu thiết kế Brochure đẹp

Sưu tầm

Tags: , , , ,

Follow me with facebook