20 “Thảm Hoạ” Trong Lịch Sử Quảng Cáo

Posted on: August 22nd, 2014 - By: - No Comments - Viewed: 4044
 

20 “Thảm Hoạ” Trong Lịch Sử Quảng Cáo

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

Đối với những nhà quảng cáo, trước khi phát hành một sản phẩm quảng cáo ra thị trường, họ phải rà soát và khảo soát kỹ lưỡng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể ước lượng và kiểm soát hết các trường hợp ngoài mong muốn. Chúng ta đều biết rằng việc tạo ra những logo sáng tạo, hay những câu slogan ấn tượng thì rất quan trọng trong thiết kế quảng cáo. Nhưng vẫn có 1 thứ gọi là “placement”, nếu các nhà quảng cáo sơ ý không tính toán kỹ lưỡng vị trí và bối cảnh đặt quảng cáo, thì sản phẩm quảng cáo dù có sáng tạo đến đâu vẫn có thể rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Cùng theo dõi “Placement” các ấn phẩm quảng cáo dẫn đến nhiều “thảm hoạ” trong lịch sử quảng cáo.

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

20 thảm hoạ trong lịch sử quảng cáo vietart.co

Tags:

Follow me with facebook