Kệ trưng bày đặt bàn

Posted on: May 12th, 2015 - By: Administrator - No Comments - Viewed: 3362
 

Cũng nằm trong bộ vật dụng hỗ trợ điểm bán (POSM), thì kệ trưng bày đặt bàn hay còn được gọi là Table Display cũng dùng để trưng bày sản phẩm một cách độc đáo.

Không như những quầy kệ trưng bày lớn, chỉ đặt để những nơi không gian lớn như siêu thị hay trung tâm thương mại. Kệ trưng bày để bàn với thiết kế nhỏ hơn, trưng bày 1 hay một vài sản phẩm trên đó, được đặt để ở nhiêu nơi hơn, như trên quầy kệ, bàn ở bất kỳ nơi nào bạn muốn.

Một số mẫu kệ trưng để bàn:

Thiết kế sản xuất kệ trưng bày sản phẩm để bàn

 

Thiết kế sản xuất kệ trưng bày sản phẩm để bàn

 

Thiết kế sản xuất kệ trưng bày sản phẩm để bàn

 

Thiết kế sản xuất kệ trưng bày sản phẩm để bàn

Follow me with facebook