Poster và biểu tượng qua các kỳ World Cup 1930 – 2014

Posted on: April 26th, 2014 - By: - No Comments - Viewed: 3699
 

Đến năm 2014 Giải cúp bóng đá thế giới sẽ được tổ chức lần thứ 20 tại Brazil. Lần gần đây nhất mới diễn ra tháng 6 năm 2010. Hãy cùng chúng tôi xem các thiết kế poster và biểu tượng từ những năm 1930 tới nay.

1930 URUGUAY

1930-Uruguay

1934 ITALIA

1934-Italy

1938 FRANCE

1938-France

1950 BRAZIL

1950-Brazil

1954 SWITZERLAND

1954-Switzerland

1958 SWEDEN

1958-Sweden

1962 CHILE

1962-Chile

1966 ENGLAND

1966-England

1970 MEXICO

1970-Mexico

1974 WEST GERMANY

1974-West-Germany

1978 ARGENTINA

1978-Argentina

1982 SPAIN

1982-Spain

1986 MEXICO

1986-Mexico

1990 ITALIA

1990-Italy

1994 UNITED STATES

1994-United-States

1998 FRANCE

1998-France

1998-France

2002 KOREA – JAPAN

2002-Korea-Republic-Japan-

2006 GERMANY

2006-Germany

2010 SOUTH AFRICA

2010-South-Africa

2014 BRAZIL

2014-brazil

 

Tags: ,

Follow me with facebook